Förordning (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

SFS nr: 2019:424
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2019-06-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning kompletterar lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen.

Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 7 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

2 §   Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. hur det tröskelvärde som avses i 2 kap. 1 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning ska beräknas när erbjudandet görs i en annan valuta än euro,
   2. på vilket språk ett prospekt, tillägg till prospekt eller universellt registreringsdokument ska upprättas, och
   3. på vilket språk sådana dokument som avses i artikel 1.4 f och g och 1.5 första stycket e, f och j v i EU:s prospektförordning ska upprättas.