Förordning (2015:305) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen

SFS nr: 2015:305
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 2015-05-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen.

2 §   Kustbevakningen är tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen.

3 §   Kustbevakningen får meddela föreskrifter om vad en rapport enligt 2 § lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen ska innehålla.