Yttrandefriheten i de palestinska områdena

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1655 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 3 oktober

Svar på fråga

2006/07:1655 Yttrandefriheten i de palestinska områdena

Utrikesminister Carl Bildt

Birgitta Ohlsson har betonat vikten av att verka för en politisk lösning av konflikten i Mellanöstern och frågat mig hur jag avser att motverka inskränkningar i pressfriheten i de palestinska områdena.

Låt mig inledningsvis påminna om Sveriges omfattande stöd för att en demokratisk och självständig palestinsk stat ska kunna bildas. Sverige och Europeiska unionen har uttryckt sitt motstånd mot en uppdelning av de palestinska områdena. Behovet av försoning har understrukits och palestinierna har uppmanats att sluta upp bakom president Abbas förhandlingslinje. Endast därigenom kan målet om en palestinsk stat uppnås.

Sverige tillhör de stater som kräver att gränsstationerna till Gaza öppnas. Om inte isoleringen hävs kommer den humanitära situationen att förvärras ytterligare och riskera att negativt påverka förutsättningarna för en livskraftig och demokratisk palestinsk stat.

Situationen för de mänskliga rättigheterna tas regelbundet upp i dialogen med Israel, den palestinska myndigheten och det civila samhället. Därutöver ger Sverige bistånd till organisationer som främjar respekten för de mänskliga rättigheterna. Ett exempel är stödet till Palestinian Centre for Human Rights (PCHR). PCHR har nyligen rapporterat om de oroande övergrepp mot journalister i Gaza som Birgitta Ohlsson refererar till. Ett annat exempel är Fojos och Bir Zeituniversitetets journalistutbildning. Regeringen kommer att fortsätta att söka stärka pressfriheten och framväxten av nya medier i de palestinska områdena.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-18 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-10-03 Svar anmält: 2007-10-04
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-18)