Vattenkraften och energiöverenskommelsen

Svar på skriftlig fråga 2016/17:368 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02761/Nm

Miljö- och energidepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:368 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Vattenkraften och energiöverenskommelsen

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att säkerställa att mål och intentioner i energiöverenskommelsen fullföljs i samband med den kommande vattenverksamhetspropositionen.

Inom Regeringskansliet pågår för närvarande en process med att analysera innebörden av energiöverenskommelsen i förhållande till det
sedan tidigare pågående arbetet med utarbetande av förslag till ändrade bestämmelser om vattenverksamheter baserat på Vattenverksamhetsutredningens förslag.

Jag kan inte föregå den pågående processen eller i dag ge en exakt tidpunkt för när regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan, men en kommande vattenverksamhetsproposition kommer att skrivas utifrån intentionerna i energiöverenskommelsen.

Stockholm den 30 november 2016

Karolina Skog

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-11-23)