Välfärdsutredning

Svar på skriftlig fråga 2014/15:761 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3952

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:761 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Välfärdsutredningen

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) har frågat mig när och på vilket sätt jag avser att tillmötesgå det tillkännagivande om en utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster som riksdagen beslutat om.

Riksdagen har den 16 juni 2015 tillkännagivit för regeringen att den ska låta utreda ett utvecklat och delvis nytt regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet vid utförande av välfärdstjänster (bet. 2015/15:FiU32, rskr. 2014/15:243 och rskr. 2014/15:244). Tillkännagivandet och behovet av tilläggsdirektiv bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 31 augusti 2015

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-08-17)