Uttalanden om privata aktörer inom äldreomsorgen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1816 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/06020/SOF

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1816 av Markus Wiechel (SD)
Uttalanden om privata aktörer inom äldreomsorgen

Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att påståenden om att privata aktörer inom hemtjänst och särskilda boenden skulle ha hanterat coronapandemin sämre är problematiskt, och vad jag avser i sådana fall att göra för att säkerställa att korrekta uppgifter sprids.

Vilken regiform som har varit mest framgångsrik i att begränsa smittan är för tidigt att uttala sig om. Det viktiga är dock att lära av det som skett, oavsett regiform. Socialstyrelsen fick den 25 juni 2020 uppdraget att ta fram exempel på lämpliga arbetssätt för både kommuner och privata anordnare från särskilda boenden för äldre med ingen eller begränsad smitta av covid-19. Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2020. Vidare ska den coronakommission som regeringen presenterade den 30 juni 2020 bland annat belysa om det funnits brister vid de medicinska bedömningarna av äldre personer. En första delredovisning om smittspridning inom vård och omsorg om äldre ska lämnas den 30 november 2020. Dessa underlag kommer att bidra till en klarare bild av orsakerna till smittspridningen.

Stockholm den 29 juli 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-15)