Utsläpp från solceller

Svar på skriftlig fråga 2018/19:850 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/02089/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:850 av Angelica Lundberg (SD)

Utsläpp från solceller

Angelica Lundberg har frågat civilministern vilka åtgärder han och regeringen avser att vidta för att informera konsumenter om koldioxidutsläpp från solceller.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Solceller ger normalt inte upphov till några utsläpp vid drift utan deras miljöpåverkan uppstår vid tillverkningen. Det beror bland annat på att de ofta innehåller material som kräver mycket energi att framställa.

Regeringen gav inför 2018 Statens energimyndighet i uppdrag att utveckla och tillhandahålla en lättanvänd informationsplattform för solel. Energimyndigheten har alltså redan regeringens uppdrag att särskilt informera om solceller och på Energimyndighetens hemsida finns därför nu en Solelportal som också innehåller ett avsnitt om solcellers miljöpåverkan.

Stockholm den 25 juli 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-12)