Utrikesministerns uttalande i samband med högnivåbesök från Iran

Svar på skriftlig fråga 2018/19:918 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:918 av Magdalena Schröder (M) Utrikesministerns uttalande i samband med högnivåbesök från Iran

Magdalena Schröder har frågat mig om regeringens markering mot Irans politik mot kvinnor under utrikesminister Javad Zarifs besök i augusti.

Regeringen är djupt oroad över situationen för mänskliga rättigheter och kvinnors åtnjutande av dessa i Iran. UD:s rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer visar tydligt på de allvarliga brister som finns.

Skyddet av och respekten för mänskliga rättigheter är centrala aspekter i Sveriges relation med Iran. Vi arbetar löpande med dessa frågor och tar upp mänskliga rättigheter i alla våra politiska kontakter med landet.

Regeringens feministiska utrikespolitik syftar till att öka kvinnors och flickors möjlighet att till fullo åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Sådan förändring kräver dialog, även med länder som står långt ifrån oss i synen på jämställdhet. Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter i Iran var således en viktig del av mina diskussioner med Irans utrikesminister Javad Zarif under dennes besök till Stockholm. Vi hade en rak och tydlig dialog där jag framförde den svenska regeringens syn på bristen på respekt för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i Iran.

Regeringen kommer även fortsatt att kontinuerligt föra fram dessa budskap i kontakter med iranska företrädare, liksom genom FN och EU

och i andra relevanta fora. Den feministiska utrikespolitikens syfte och mål är att konkret bidra till att förbättra kvinnors och flickors situation. Det arbetet fortsätter i Iran och övriga världen.

Stockholm den 10 september 2019

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-27)