Planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Utbyggnad av Västkustbanan

Svar på skriftlig fråga 2013/14:692 besvarad av Lars Gustafsson (KD)

Lars Gustafsson (KD)

Dnr N2014/2809/TE

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:692 av Lars Gustafsson (KD) Utbyggnad av Västkustbanan

Lars Gustafsson har frågat mig hur jag avser agera för att även sträckan in till centrala Helsingborg ska ingå i de framtida planerna för Västkustbanans utbyggnad.

Regeringen genomför nu en historisk infrastruktursatsning som omfattar 522 miljarder kronor under perioden 2014–2025 och bl.a. innehåller utbyggnad till dubbelspår på Västkustbanans sträcka Ängelholm–Maria. Det innebär att Västkustbanan får dubbelspår hela vägen mellan Lund och Göteborg, med undantag för en kort sträcka genom Helsingborgs centrala delar. Den sista delen på sträckan in till Helsingborg innehåller komplicerade förhållanden med avseende på miljöaspekter och tekniska frågor och behöver därför utredas vidare innan beslut om eventuell åtgärd kan fattas. Detta framgår också av beslutet om nationell plan.

Stockholm den 24 juni 2014

Catharina Elmsäter-Svärd

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-17)