Utbildningsplatser för svensk spelindustri

Svar på skriftlig fråga 2021/22:305 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U2021/ 04316 Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen

Meddelande om uteblivet svar på fråga Svar på fråga 2021 22 305
av Michael Rubbestad (SD) Utbildningsplatser för svensk spelindustri

Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna skriftliga fråga inte är sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Frågan kommer därför inte att besvaras.

Stockholm den 11 november 2021

Enligt uppdrag

Anniqa Lans

Enhetsassistent UH

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-28)