Uppgifter om rysk kärnvapenupprustning i Östersjön

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1558 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

den 1 september

Svar på fråga

2007/08:1558 Uppgifter om rysk kärnvapenupprustning i Östersjön

Försvarsminister Sten Tolgfors

Carl B Hamilton har, i ljuset av det ryska agerandet i Georgien, frågat mig vilka slutsatser jag drar av uppgifterna om rysk kärnvapenbestyckning i Östersjön och agerande och uttalanden om hög marin närvaro på grund av rysk energiexport i Östersjön.

Obekräftade uppgifter har på sistone lyfts fram i medierna om att Ryssland överväger att placera nya kärnvapen i Östersjöflottan. Dessa uppgifter har dock dementerats av den ryska generalstaben.

Frågan är emellertid inte ny. Redan förra året hotade Ryssland med att placera nya missiler i Kaliningrad som svar på planerna att delar av det amerikanska missilförsvaret ska placeras i Polen. Frågan om att placera kärnvapen i Östersjöflottan behöver således inte vara direkt kopplad till den akuta konflikten i Georgien.

Händelser

Inlämnad: 2008-08-18 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-09-01 Svar anmält: 2008-09-02

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-08-18)