TV4:s nedläggning av lokala redaktioner

Svar på skriftlig fråga 2013/14:584 besvarad av Kent Härstedt (S)

Kent Härstedt (S)

Dnr Ku2014/929/MFI

Kulturdepartementet

Kultur- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:584 av Kent Härstedt (S) TV4:s nedläggning av lokala redaktioner

Kent Härstedt har frågat mig om jag är beredd att skärpa kraven på sändningstillstånd för TV4 för att tillgodose regional bevakning.

Kent Härstedts fråga förefaller bygga på ett missförstånd. Som jag har redogjort för i svar på tidigare fråga den 16 april är det inte regeringen som ger TV4 sändningstillstånd, utan Myndigheten för radio och tv.

Myndighetens tillståndsgivning regleras i radio- och tv-lagen. Enligt lagen får beslut om tillstånd inte innehålla andra programrelaterade villkor än dem som den sökande har godtagit.

Stockholm den 30 april 2014

Lena Adelsohn Liljeroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-04-23)