Trängselskattens höga förseningsavgifter

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1096 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)Svar på fråga 2017/18:1096 av Lars Beckman (M)
Trängselskattens höga förseningsavgifter

Lars Beckman har frågat mig om jag och regeringen tänker se över förseningsavgiften.

Medel motsvarande intäkterna från trängselskatten, inklusive intäkter från tilläggsavgifter, går till angelägna infrastruktursatsningar. Om tilläggsavgiften skulle sänkas så innebär det att andra pengar måste skjutas till inom ramen för trängselskattesystemet. Det handlar då om ökad upplåning eller om höjningar av trängselskatten.

Stockholm den 4 april 2018

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-03-23)