Tillsättningen av ny chef för Världsbanken

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1236 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 30 maj

Svar på fråga

2006/07:1236 Tillsättningen av ny chef för Världsbanken

Finansminister Anders Borg

Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta i frågan om tillsättningen av en ny chef för Världsbanken efter Paul Wolfowitz.

Precis som Hans Linde anser jag att Världsbanken är en mycket viktig aktör för global utveckling. Den svenska regeringen beklagar därmed djupt att situationen med president Wolfowitz tillfälligtvis lett till ett försvagat fokus på dess huvuduppgift; att stärka tillväxt och bidra till minskad fattigdom. Paul Wolfowitz kunde inte längre bidra med det ledarskap som Världsbanken behöver för att vara en effektiv institution. På alla nivåer måste banken upprätthålla de allra högsta krav på integritet och god etik.

Det är nu centralt att bankens trovärdighet och rykte återupprättas, och dess möjlighet att effektivt genomföra sitt viktiga arbete säkerställs. En ny ledning måste komma på plats så snart som möjligt och bankens interna styrning behöver ses över.

Den svenska regeringen anser att chefen för Världsbanken, liksom för IMF, bör tillsättas i en öppen urvalsprocess, baserad på kandidaternas meriter och lämplighet. Detta är angeläget för institutionernas framtida legitimitet och för att säkerställa ett ansvarsfullt agerande och hög effektivitet i verksamheten. Detta är den position Sverige driver i Världsbankens styrelse, som formellt utser bankens chef, och som jag för fram i mina samtal med andra länders företrädare. Jag förväntar mig självklart också att styrelsen gör en noggrann och allsidig bedömning av nominerade kandidater.

Händelser

Inlämnad: 2007-05-24 Anmäld: 2007-05-24 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-05-24)