Tillsättning av utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Svar på skriftlig fråga 2020/21:225 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:225 av Sten Bergheden (M)
Tillsättning av utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Sten Bergheden har frågat mig när gårdsförsäljningsutredningen kommer att tillsättas, och när den beräknas vara klar.

Som en följd av januariavtalet ska en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker tillsättas. En förutsättning för att utredaren ska lägga fram förslag om gårdsförsäljning är att Systembolagets monopol säkras.

Även riksdagen har tillkännagett att regeringen, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas, bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning

Regeringen avser att tillsätta en utredning om gårdsförsäljning under 2020. Frågan bereds för närvarande inom Regeringskansliet. När regeringen har beslutat om kommittédirektiv och utredare kommer detta att offentliggöras.

Stockholm den 21 oktober 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-10-15)