Tillfällig smittskyddspeng till riskgrupper

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1859 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


S2020/06126/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1859 av Julia Kronlid (SD)
Tillfällig smittskyddspeng till riskgrupper

Julia Kronlid har frågat mig om medborgare som omfattas av den tillfälliga utökade rätten till förebyggande sjukpenning, förutsatt att smittspridningen fortfarande pågår i september, kan räkna med att regeringen förlänger den tillfälliga utökade rätten till förebyggande sjukpenning för att de inte ska behöva återvända till arbetet om det innebär allvarlig risk för liv och hälsa att smittas av covid-19.

Det är en prioriterad fråga för regeringen att skydda sårbara grupper i arbetsför ålder som riskerar ett allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och som inte har möjlighet att jobba hemifrån.

Den 1 juli trädde förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 i kraft. Förordningen är tidsbegränsad och upphör att gälla vid utgången av september 2020. Det hänger samman med att regeringens möjligheter att fatta beslut om föreskrifter som innebär avsteg från lag är begränsade. Regeringen får endast fatta beslut om sådana föreskrifter vid extraordinära händelser i fredstid. Den extraordinära situationen ska inte bara föreligga när beslutet fattas utan man ska kunna förvänta sig att situationen kvarstår under hela tiden då beslutet gäller.

Förebyggande sjukpenning för riskgrupper kan beviljas retroaktivt för tid från den 1 juli.

Regeringen kommer även framledes att fatta varje beslut som är nödvändigt för att värna människors liv, hälsa och jobb.

Stockholm den 7 augusti 2020

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-22)