Tilldelande av särskild medalj för brandbekämpning

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1601 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)


Ju2018/03920/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1601 av Allan Widman (M)
Tilldelande av särskild medalj för brandbekämpning

Allan Widman har mot bakgrund av räddningsinsatserna avseende sommarens skogsbränder frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att de som hjältemodigt deltagit i brandbekämpningen, genom tilldelande av särskild medalj, får den uppskattning som den svenska staten är skyldig dem.

Sverige har under sommaren 2018 haft en extrem vädersituation som bland annat lett till flera omfattande skogsbränder. Svensk räddningstjänst har genomfört stora och utdragna insatser för att skydda människor, egendom och miljö. MSB har bistått i arbetet med förstärkningsresurser och Sverige har också fått ett betydande stöd från andra länder.

Detta har inneburit att kommunal räddningstjänst, myndigheter och andra aktörer behövt göra omfattande omprioriteringar för att stödja de samlade räddningsinsatserna i samhället. Många har lämnat semestrar och familjer har fått ställa om sina planer för att möjliggöra den här typen av engagemang.

Det finns ingen medalj som generellt kan utdelas för den här typen av situationer. Däremot kommer regeringen att på lämpligt sätt framföra tack till medverkande för deras deltagande under sommarens insatser.

Stockholm den 23 augusti 2018

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-06)