Taxonomin och kärnkraften

Svar på skriftlig fråga 2021/22:144 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Fi2021/03364 Finansdepartementet Finansmarknadsminister och biträdande finansminister Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:144 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Taxonomin och kärnkraften

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta andra åtgärder, än via det initiativ som Frankrike har initierat, för att kärnkraften ska klassas som hållbar i taxonomin, och i så fall vilka åtgärder.

Den svenska ståndpunkten om kärnkraft i taxonomin är att alla fossilfria energislag, inklusive kärnkraft, spelar viktiga roller i omställningen till en hållbar ekonomi. Den svenska regeringen agerar aktivt, och tillsammans med andra likasinnade medlemsstater, för att få genomslag för den svenska ståndpunkten.

Stockholm den 20 oktober 2021

Åsa Lindhagen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-14)