Taiwan och WHO

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1648 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september

Svar på fråga

2006/07:1648 Taiwan och WHO

Utrikesminister Carl Bildt

Gunnar Axén har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att Taiwan ska kunna delta, som medlem eller observatör, i WHO:s internationella hälsoarbete.

Sverige ställer sig positivt till Taiwans deltagande i internationella organisationer, förutsatt att det inte kräver status som stat.

Den svenska regeringen har i EU-sammanhang aktivt verkat för en pragmatisk lösning för att underlätta Taiwans möjligheter att ta del av arbetet i WHO och andra relevanta internationella forum. Vi har inom EU också framfört att vi skulle välkomna en utveckling som möjliggör för Taiwan att erhålla observatörsstatus i WHO.

Händelser

Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-14)