Tågavgångar i Sörmland

Svar på skriftlig fråga 2012/13:600 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 26 juni

Svar på fråga

2012/13:600 Tågavgångar i Sörmland

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Caroline Helmersson Olsson har frågat mig om jag kommer att arbeta för att tågen i Katrineholm, Vingåker och Flen även i framtiden kommer att ha en turtäthet som motsvarar dagens.

Regeringens ambition är att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt och tillgängligt transportsystem i alla delar av Sverige, vilket i sin tur påverkar möjligheterna till en god turtäthet. Vi har kunnat konstatera att underhållet av den statliga järnvägen länge varit eftersatt, och att åtgärda de flaskhalsar som leder till kapacitetsproblem och öka robustheten i järnvägssystemet är av högsta prioritet. Framtidens järnväg ska självfallet vara bättre än den vi har i dag.

Citybanan mellan Tomteboda och Stockholm Södra är bara ett exempel på en åtgärd som kommer att ha stora positiva effekter på hela Mälardalsregionens konkurrenskraft och tillväxt genom att fördubbla spårkapaciteten på sträckan. Regeringen har också genom en historisk satsning på 522 miljarder kronor till transportinfrastrukturen för planperioden 2014–2025 höjt ambitionsnivån ytterligare. Satsningen är en ökning med närmare 20 procent jämfört med den förra nationella planen, och är ett stort steg för ett mer hållbart och effektivt transportsystem i hela Sverige.

Händelser

Inlämnad: 2013-06-18 Anmäld: 2013-06-18 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-06-18)