Symmetriskapande åtgärder efter bröstcancer

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2447 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/03302 Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2447 av Mats Sander (M) om
Symmetriskapande åtgärder efter bröstcancer

Mats Sander har frågat mig om jag kan överväga att verka för att det sker en omformulering till symmetriskapande kirurgi i riktlinjer för kirurgiska ingrepp vid bröstcancer. 

I syfte att uppnå en god, tillgänglig och jämlik vård vid bröstcancer finns olika former av kunskapsstöd i hälso- och sjukvården. Stöden tas fram av olika aktörer, så som vårdprogram i regionerna och nationella riktlinjer av Socialstyrelsen som är baserade på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Det finns nationella riktlinjer för bröstcancervård. Riktlinjerna tas fram av Socialstyrelsen genom en särskild modell med meriterade experter och ska fungera som ett stöd vid fördelning av resurser, underlag för beslut om organisation och stöd vid beslut om behandling. Regionala Cancercentrum i samverkan har tagit fram ett nationellt vårdprogram för bröstcancer som följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Det är upp till Socialstyrelsen som expertmyndigheten och Regionala Cancercentrum i samverkan att överväga behovet av ändrade begrepp och innehåll i vårdprogram och andra kunskapsstöd i hälso- och sjukvården.

Stockholm den 14 april 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-07)