Sveriges arbete i FN för hbtq-personers rättigheter

Svar på skriftlig fråga 2014/15:58 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister

Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:58 av Birgitta Ohlsson (FP) Sveriges arbete i FN för hbtq-personers rättigheter

Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag avser att väcka frågan om en specialrapportör inom FN för hbtq-frågor.

Först och främst vill jag slå fast att hbtq-personers rättigheter är mänskliga rättigheter. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet strider mot grundläggande principer om alla människors lika värde och rättigheter. Detta är en central fråga om mänskliga rättigheter och en prioritet för regeringen.

Vi ser idag en blandad utveckling i hbtq-frågan på den internationella arenan. Framsteg varvas med tillbakagång. Ett arbete för att stärka hbtq-personers rättigheter pågår i flera internationella forum, inte minst FN, EU och Europarådet. FN:s råd för mänskliga rättigheter antog i september i år en hbt-resolution för andra gången någonsin, med starkare stöd än tidigare (2011).

Samtidigt är hbtq-frågan kontroversiell och splittrar ofta det internationella samfundet. I flera länder införs diskriminerande lagstiftning och situationen för enskilda individer blir allt svårare, även för MR-försvarare och civila samhället som vågar stå upp för hbtq-personers rättigheter.

Den svenska politiken för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter ligger fast. Sverige kommer att vara fortsatt aktiv i hbtq-frågan i nära samverkan med civila samhället. I detta sammanhang diskuteras även frågan om en specialrapportör för hbtq-frågor.

Stockholm den 21 november 2014

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-11-12)