Svenskt deltagande i European Intervention Initiative

Svar på skriftlig fråga 2018/19:857 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)


Fö2019/

00837

/SI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:857 av Hans Wallmark (M)
Svenskt deltagande i European Intervention Initiative

Hans Wallmark har frågat mig om det, med den nära och konstruktiva dialog som regeringen uppger sig ha med Frankrike och andra deltagande länder, är ambitionen att Sverige i september 2019 ska förmås bjudas in som medlem av European Intervention Initiative (EII).

I enlighet med mitt svar på Hans Wallmarks fråga om Sverige och EII den 26 juni i år (2018/19:803) bedömer regeringen att EII är ett viktigt initiativ med potential att stärka det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet i Europa som helhet, tillsammans med andra samarbetsformat. Inför gemensamt beslut av deltagarländerna om en eventuell utvidgning av deltagarkretsen i EII, som tidigast kan fattas i september i år, för regeringen dialog med dessa länder om Sveriges intresse av att gå med i och bidra till initiativet.

Stockholm den 5 augusti 2019

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-19)