Svenska medborgare fängslade i Etiopien

Svar på skriftlig fråga 2006/07:702 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 28 februari

Svar på frågorna

2006/07:680 Insatser för svenska medborgare i Somalia

2006/07:702 Svenska medborgare fängslade i Etiopien

Utrikesminister Carl Bildt

Kalle Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att klargöra om det finns svenska medborgare som i strid med internationell rätt arresterats i Somalia och för att dessa ska garanteras sina mänskliga rättigheter. Carina Hägg har frågat mig vilka insatser jag avser att göra för berörda svenska medborgare i Somalia.

Jag besvarar båda frågorna i ett gemensamt svar.

Jag har tidigare haft anledning att tala om de ansträngningar som UD gör för att få klarhet i de uppgifter som gör gällande att svenskar har gripits på Afrikas horn, i Somalia eller i grannländerna. Svenska pass har upphittats där strider har förekommit, och det har också gjorts gällande att svenskar sitter fängslade.

Men trots stora ansträngningar, både från våra ambassader och från UD i Stockholm, har vi ännu inte fått officiellt bekräftat att svenska medborgare sitter fängslade, och var de i så fall sitter. De uppgifter vi får in är fortfarande motstridiga. I några fall är uppgifterna ganska konkreta, i andra mycket svävande. Och några bekräftelser har vi alltså inte.

Men Kalle Larsson och Carina Hägg kan vara förvissade om att vi kommer att fortsätta våra ansträngningar. Vi talar med alla relevanta aktörer i regionen och självfallet tar vi också hjälp i EU-kretsen. Flera andra EU-länder undersöker liknande uppgifter om sina medborgare.

Olika medieuppgifter har gjort gällande att svenska medborgare hålls fängslade eftersom de skulle vara "illegala kombattanter". Jag har tidigare betonat att ett svenskt medborgarskap aldrig får missförstås som en fribiljett till att ägna sig åt terrorismförberedelser eller annan internationell brottslighet. Det är självklart. Sverige har konsekvent intagit linjen att tillfångatagna personer antingen är att se som civila eller som kombattanter. De ska behandlas i enlighet med de rättigheter de åtnjuter enligt folkrätten. Vi har aldrig accepterat en tredje kategori, där man mister sina rättigheter för att man hamnar mellan stolarna.

Vad gäller Somalia, och våra möjligheter att bistå svenskar där, kan man notera att det svåra säkerhetsläget i landet har varit känt under lång tid. UD har avrått från alla resor till Somalia ända sedan i maj 2006. När vi i december såg att krisen riskerade att urarta i en väpnad konflikt uppmanade vi också svenska medborgare som vistades där att lämna landet.

I likhet med övriga EU-länder saknar Sverige ambassad i Somalia. Vi saknar alltså grundläggande logistiska och praktiska förutsättningar för att agera på plats. Övriga EU har gjort samma bedömning. Inget EU-land erbjuder i dag konsulär hjälp inne i Somalia. 

Utrikesdepartementet kommer att fortsätta att söka klarhet i uppgifterna om tillfångatagna svenskar.

Händelser

Inlämnad: 2007-02-21 Anmäld: 2007-02-21 Besvarad: 2007-02-28 Svar anmält: 2007-02-28

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-02-21)