svenska barnböcker i Turkiet

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2030 besvarad av

den 30 augusti

Svar på fråga 2005/06:2030 om svenska barnböcker i Turkiet

Utrikesminister Jan Eliasson

Lena Adelsohn Liljeroth har frågat kulturminister Leif Pagrotsky vilka åtgärder han avser att vidta angående svenska barnböcker som har beslagtagits av den turkiska tullen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

De böcker som har kvarhållits i den turkiska tullen har sänts av den svenska organisationen Komak. Enligt organisationen rör det sig om ca 1 200 svenska barnböcker översatta till både turkiska och kurdiska avsedda för en bokfestival i Batman i sydöstra Turkiet.

Ambassaden i Ankara kontaktades av Komak dagarna efter att försändelsen anlänt till Turkiet. Ambassaden har i sin tur varit i kontakt med den turkiska tullmyndigheten samt rådfrågat juridisk expertis i ärendet. Enligt de uppgifter som ambassaden har fått omfattas donation av tryckta skrifter till en organisation i Turkiet av flera regler och lagar. Det gäller bland annat tullagen, donationslagen och regler som rör utbildningsmaterial.

Tullmyndigheten uppger att böckerna stoppades då försändelsen dels saknade det obligatoriska godsmanifest som importören ska bifoga, dels ett särskilt tillstånd från utbildningsministeriet som slår fast att böckerna får föras in i landet. Ambassaden har meddelat Komak detta och rekommenderat organisationen att kontakta en advokatbyrå i Turkiet för vägledning kring de berörda lagarna.

Det vore oacceptabelt om det faktum att böckerna är skrivna på kurdiska skulle försvåra tullhanteringen. Om så skulle vara fallet kan dock åtgärder vidtas först när all tullformalia är uppfylld.

Händelser

Inlämnad: 2006-08-16 Besvarad: 2006-08-30 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2006-08-16)