Straff för dopningsbrott

Svar på skriftlig fråga 2016/17:827 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Statsrådet Gabriel Wikström (S)


PAGE

2


Dnr S2017/00907/FS

S2017/00973/FS

Socialdepartementet

Till riksdagen

Svar på frågorna 2016/17:827 och 2016/17:840 av Saila Quicklund (M) Straff för dopningsbrott respektive Dopningstester på gym

Saila Quicklund har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen ska lämna förslag om skärpta straff för dopningsbrott, och i så fall när en sådan proposition kan förväntas. Vidare har Saila Quicklund även frågat mig om jag har för avsikt att lämna förslag om att införa dopningstester på gym eller om regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten motsvarar de åtgärder som behövs för att komma åt dopningen som sker utanför den organiserade idrotten.

Regeringen gör betydande insatser för att bekämpa dopningen i hela vårt samhälle. Under senare år har regeringen ökat bidragen till idrottens antidopningsarbete och i februari i år har regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) i det dopningsförebyggande arbetet att vidareutveckla arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och samordna nätverket PRODIS (prevention av dopning i Sverige). Därtill pågår en beredning i regeringskansliet av frågan om en samlad nationell antidopningsorganisation och jag vill inte nu föregripa resultatet av den beredningen.

Stockholm den 22 februari 2017

Gabriel Wikström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-02-08)