Stoppade barnböcker på kurdiska

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1119 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 9 maj

Svar på fråga

2006/07:1119 Stoppade barnböcker på kurdiska

Utrikesminister Carl Bildt

Siv Holma har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder med anledning av de turkiska myndigheternas behandling av en sändning svenska barnböcker till Turkiet.

De böcker Siv Holmas fråga avser sändes av den svenska enskilda organisationen Komak, avsedda för barnbibliotek i Batman i sydöstra Turkiet. Det handlar om svenska barnböcker översatta till både turkiska och kurdiska. Projektet finansierades delvis med bidrag från svenska biståndsmedel, som en del av Turkietprogrammet. Syftet med detta är att främja Turkiets EU-process genom att bland annat bidra till breddade kontakter mellan det svenska och det turkiska samhället.

Sändningen försenades flera månader i Istanbul. Det mesta tyder på att det rörde sig om oklarheter i att fullfölja all nödvändig tullformalia. Det råder inte något förbud mot publicering av barnlitteratur på kurdiska i Turkiet. Till skillnad från de medieuppgifter Siv Holma anför, fick jag i januari i år beskedet att barnböckerna hade nått sin slutdestination. Enligt de uppgifter jag nu fått används också böckerna sedan flera månader bland annat i undervisning. Detta är självklart något vi har all anledning att glädjas åt.

Händelser

Inlämnad: 2007-05-04 Anmäld: 2007-05-04 Besvarad: 2007-05-09 Svar anmält: 2007-05-09

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-05-04)