Specialister i äldrepsykiatris rätt att tillämpa LPT

Svar på skriftlig fråga 2018/19:952 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/

03706/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:952 av Barbro Westerholm (L)
Specialister i äldrepsykiatris rätt att tillämpa LPT

Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder, till exempel genom en uppdatering av författningarna, för att möjliggöra för äldrepsykiatriker att på delegation av chefsöverläkare tillämpa LPT.

För att på delegation fullgöra uppgifter som stadgas i LPT krävs specialistkompetens i vuxenpsykiatri. Det är de som har geriatrik som basspecialitet och sedan byggt på denna med tilläggsspecialitet i äldrepsykiatri, som inte som inte får hantera LPT. Denna grupp saknar således specialistkompetens i vuxenpsykiatri. Jag kommer dock att följa frågan framåt.

Stockholm den 11 september 2019

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-04)