Snöröjning av enskilda vägar i norr

Svar på skriftlig fråga 2017/18:707 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/00786/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Synpunkter till Mats Bellinder, N/TIF

Senast den 9 februari kl. 1

3

.00

mats.bellinder@regeringskansliet.se

Tel. 516 03

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:707 av Helena Lindahl (C)
Snöröjning av enskilda vägar i norr

Helena Lindahl har frågat mig om det finns någon handlingsplan framtagen för att lösa den problematik med snöröjning som många enskilda väghållare upplever, och om det inte finns vad avser jag då att göra.

Som Helena Lindahl redogör för så har jag besvarat en interpellation (2017/18:245) av hennes partikollega Anders Åkesson strax före jul. Jag redogör i mitt svar för hur Trafikverket planerar, genomför och följer upp vinterväghållningen. Jag upprepar därför inte detta igen i mitt svar på denna fråga.

Trafikverket och Riksförbundet enskilda vägar har träffats i mars 2017 för att diskutera de problem som vissa enskilda väghållare upplever med snöröjningen. Gemensamt har de tagit fram en handlingsplan vilken omfattar ett antal aktiviteter för att proaktivt minska riskerna för att enskilda vägföreningar kan bli negativt berörda. Till exempel så informerar Trafikverket berörda enskilda väghållare om pågående upphandlingar och hur de kan komma att påverka eventuella avtal som den enskilda väghållaren har med nuvarande entreprenör. Trafikverket har också informerat entreprenörer och deras underentreprenörer att det inte finns några hinder att åta sig andra uppdrag åt enskild väghållare. Trafikverket kan även bistå med rådgivning till vägföreningarna. De geografiska förhållandena kan i bland dock föranleda att det i vissa fall kan finnas behov av mer långtgående åtgärder för att möjliggöra en samordning av snöröjningsåtgärder. Det kan t.ex. avse åtgärder för att gemensamt planera för synkroniserade upphandlingar.

Det är inte regeringsbeslut eller regeländringar som krävs för att lösa de problem som förekommer. Det handlar här snarare om att hitta en för framför allt norra Sverige smidig lösning på ett problem som uppstår vid några tillfällen. Det handlar i grunden om vilket ansvar de aktörer som har ansvar för att lösa denna fråga tar, oavsett om det handlar om entreprenörerna, Trafikverket eller de enskilda väghållarna. Jag kommer fortsatt att följa frågan och förutsätter att alla tar sitt ansvar.

Stockholm den 12 februari 2018

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-02-02)