Skydd i folkbokföringen

Svar på skriftlig fråga 2011/12:747 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 20 september

Svar på fråga

2011/12:747 Skydd i folkbokföringen

Finansminister Anders Borg

Hans Hoff har frågat mig när jag avser att komma med förslag med anledning av Folkbokföringsutredningens slutbetänkande, Folkbokföringen (SOU 2009:75). Frågan avser närmast utredningens förslag om att Skatteverket efter ansökan ska kunna registrera en uppgift om skyddsbehov och att ett avslag på en sådan begäran ska kunna överklagas av den enskilde.

Folkbokföringsutredningens betänkande bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Jag är inte beredd att ta ställning till förslagen innan beredningen är avslutad.

Händelser

Anmäld: 2012-09-06 Inlämnad: 2012-09-06 Svar anmält: 2012-09-20 Besvarad: 2012-09-20
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-09-06)