Skattefusket i taxinäringen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:753 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/

02338/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:753 av Per Åsling (C)
Skattefusket i taxinäringen

Per Åsling har frågat mig om regeringen avser att ge Skatteverket i uppdrag att fokusera på hur skattefusket i taxinäringen ska kunna stävjas.

Skatteverket arbetar aktivt med olika åtgärder för att motverka skatteundandragande i taxibranschen. Ett viktigt verktyg för Skatteverkets kontroll är information från de redovisningscentraler som alla taxameterförsedda bilar sedan 1 maj 2018 måste vara anslutna till. Jag vill vidare nämna den granskningsinsats mot svarttaxi organiserad genom sociala medier som Skatteverket nyligen annonserade.

Regeringen har dessutom med anledning av Skatteutskottets uttalande i betänkande 2018/19:SkU1 i regleringsbrevet för 2019 gett Skatteverket i uppdrag att stärka arbetet med att bekämpa skattefusk.

Stockholm den 19 juni 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)