Sjukhusmaten för cancerpatienter

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1890 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/06206/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1890 av Markus Wiechel (SD) Sjukhusmaten för cancerpatienter

Markus Wiechel (SD) har frågat mig om jag kommer att ta några initiativ för att säkerställa att cancerpatienter inom sjukvården framöver ska få mat som är bra att äta för cancerpatienter och samtidigt slipper att få socker eller annan föda som är direkt skadlig, och vilka initiativ som i sådana fall kan förväntas.

Under de senaste 20 åren har cancervården gjort stora framsteg och svensk cancervård har överlag goda medicinska resultat. Överlevnaden i cancer i Sverige är hög och ökande för såväl kvinnor som män. Tillsammans har staten, regionerna, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de regionala cancercentrumen (RCC) kraftsamlat och samverkat för att göra en i många stycken god cancervård ännu bättre.

Arbetet med att utveckla cancervården har sin utgångspunkt i den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11). För att vidareutveckla cancerstrategin presenterade regeringen i maj 2018 en långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Den långsiktiga inriktningen fokuserar på arbetet fram till 2025, men har också en vision och mål för arbetet med en ännu längre horisont.

Som ett led i utvecklingen av cancervården har staten och SKR träffat en överenskommelse om att under 2020 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Regeringen avser därför att årligen avsätta 500 miljoner kronor under 2020–2022, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande.

Det är regionerna som ansvarar för sjukvården och den mat som där erbjuds patienter. Som ansvarigt statsråd förutsätter jag att regionerna följer såväl gällande rekommendationer på området som eventuell ny kunskap.

Stockholm den 12 augusti 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-30)