Situationen i Turkiet

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1224 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1224 av Amineh Kakabaveh (V) Situationen i Turkiet

Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att som stöd till och försvar för en demokratisk utveckling i Turkiet kräva att de fängslade parlamentarikerna och partiordförandena från HDP omedelbart försätts på fri fot och ges möjligheter att verka politiskt.

Arresteringen och de omfattande åtalen mot de båda partiledarna för HDP, Figen Yüksekdağ och Selahattin Demirtaş, är extremt oroande. Vi ser dessa arresteringar och åtal som en del av de åtgärder mot den politis-ka oppositionen, framförallt mot HDP-företrädare, som pågått en längre tid i Turkiet. Regeringen anser att dessa folkvalda företrädare skyndsamt bör släppas för att kunna genomföra sitt demokratiska mandat. Vi har till turkiska företrädare tydligt framfört vår oro över situationen i landet, inte minst beträffande fortsatta arresteringar av meningsmotståndare och begränsad yttrandefrihet samt avstannad fredsprocess med kurderna.

Parallellt med att understryka vår oro över kurdernas situation i samtal på politisk nivå, ämnar regeringen även fortsatt driva på för att dessa frågor förblir högt prioriterade på den politiska dagordningen i EU:s relation till Turkiet. Sverige agerar även lokalt, bland annat genom att svenska utlandsmyndigheter i Turkiet bevakar rättegångar som del av det diplomatiska uppdraget. Det gäller till exempel rättegångar mot politiska företrädare som de båda HDP-ledarna.

Vid folkomröstning i Turkiet den 16 april röstade, enligt turkiska myndigheter, en knapp majoritet av befolkningen för en ändring av konstitutionen. Med tanke på det jämna resultatet är det nu viktigt att Turkiets regering samarbetar med alla delar i samhället för att skapa en så bred konsensus som möjligt när man nu tar nästa steg. Rättsstatens principer och mänskliga rättigheter måste respekteras fullt ut.

Stockholm den 24 april 2017

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-04-10)