Situationen i Katalonien

Svar på skriftlig fråga 2018/19:869 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:869 av Betty Malmberg (M) Situationen i Katalonien

Betty Malmberg har frågat mig om jag avser agera med anledning av att en arbetsgrupp med koppling till FN-organet OHCHR framfört till den spanska regeringen att de katalanska regionpolitiker som sitter arresterade ska friges, då de av arbetsgruppen anses vara fängslade på godtyckliga grunder.

Det pågår för närvarande en rättsprocess i Spanien, mot de katalanska regionpolitiker som Betty Malmberg åsyftar. Själva rättegången avslutades i juni 2019 och en dom väntas nu i höst.

Regeringen ser ingen anledning att ifrågasätta det spanska rättssystemets förmåga att säkerställa en rättssäker process med full respekt för mänskliga rättigheter och i enlighet med rättsstatens principer.

Stockholm den 19 augusti 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-05)