Situationen i Hongkong

Svar på skriftlig fråga 2018/19:862 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:862 av Åsa Coenraads (M)
Situationen i Hongkong

Åsa Coenraads har frågat mig hur jag avser verka för att Folkrepubliken Kina följer sina åtaganden om att respektera Hongkongs juridiska, ekonomiska och politiska autonomi i enlighet med avtalet mellan Kina och Storbritannien (Sino-British Joint Declaration).

Sverige står, liksom EU, bakom principen om ett land, två system för att bevara Hongkongs självstyrande ställning med ett fristående politiskt och juridiskt system, i enlighet med Hongkongs grundlag, den så kallade Basic Law. Respekten för Hongkongbornas mänskliga fri- och rättigheter i denna lag är av grundläggande betydelse.

Med anledning av det uppmärksammade lagförslaget om utlämning av brottsmisstänkta hade EU-länderna den 24 maj ett gemensamt möte med Hongkongs regeringschef Carrie Lam för att framföra EU:s syn om att den föreslagna lagen måste vara i linje med Hongkongs grundlag. EU:s utrikestjänst har sedan dess två gånger uttalat sig om situationen i Hongkong, uttalanden som regeringen stödjer. Genom vårt generalkonsulat i Hongkong och ambassaden i Peking för vi en kontinuerlig dialog med berörda myndigheter.

Regeringen fortsätter att noga följa utvecklingen i Hongkong och kommer även framledes att stödja Hongkongs självstyrande ställning.

Stockholm den 16 augusti 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-01)