Ship to Gaza

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1551 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1551 av Jeannette Escanilla (V)
Ship to Gaza

Jeannette Escanilla har frågat mig vad jag avser att göra för att visa Israel hur allvarligt Sverige ser på blockaden av Gaza och hindra bordningar och övergrepp vid resan av Ship to Gaza.

Situationen i Gaza är kritisk, och EU, inklusive Sverige, verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas och ockupationen upphöra. Regeringen har konsekvent framfört till Israel att gränsövergångarna, villkorslöst och omedelbart måste öppnas – och hållas öppna – för humanitärt bistånd, handelsvaror, personer och givare. Det är av yttersta vikt att humanitära leveranser till Gaza släpps in. Detta är något Sverige kommer att fortsätta verka för.

Sverige värnar principen om havens frihet och rätten till sjöfart. Regeringen är i kontakt med den israeliska regeringen rörande det planerade Ship to Gaza i sommar.

Stockholm den 4 juli 2018

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-06-21)