Samordning av Försvarsberedningen och Genomförandegruppens arbete

Svar på skriftlig fråga 2007/08:540 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

den 4 januari

Svar på fråga

2007/08:540 Samordning av Försvarsberedningen och Genomförandegruppens arbete

Försvarsminister Sten Tolgfors

Peter Jeppsson har frågat mig hur jag kommer att planera samordningen av Försvarsberedningens och Genomförandegruppens arbete i form av tidsramar och uppdrag.

Genomförandegruppen är en intern arbetsgrupp på Regeringskansliet som ska skapa beslutsunderlag för en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv materielförsörjning, anpassad till insatsförsvarets förutsättningar.

Enligt de anvisningar som Försvarsberedningen fick för sitt fortsatta arbete den 30 november 2007 ska beredningen bland annat analysera, konsekvensbeskriva och lämna förslag gällande inriktning för försvaret.

Enligt anvisningarna för beredningens arbete ska Försvarsberedningen samråda med ansvariga företrädare för pågående och kommande relevanta utredningar och processer. Försvarsberedningens förslag ska inte föregripa arbetet i Försvarsdepartementets genomförandegrupp för materielfrågor.

Försvarsberedningen ska presentera sitt arbete den 13 juni 2008 och i samband med det ska Genomförandegruppens arbete avslutas.

Händelser

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarad: 2008-01-04 Svar anmält: 2008-01-15 Anmäld: 2008-01-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-12-21)