Ryska marinen i svensk ekonomisk zon

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1570 besvarad av Försvarsminister Mikael Odenberg

Försvarsminister Mikael Odenberg

den 4 september

Svar på fråga

2006/07:1570 Ryska marinen i svensk ekonomisk zon

Försvarsminister Mikael Odenberg

Carl B Hamilton har frågat mig om jag är informerad om resultaten av den ryska marinens undersökningar i svensk ekonomisk zon samt vilka slutsatser jag drar av det senaste årets ryska agerande och uttalanden om hög marin närvaro i samband med energiexport i Östersjön.

Regeringen beviljade den 17 mars 2005 OOO Peter Gaz tillstånd att genomföra bottenundersökningar på den svenska kontinentalsockeln. Tillståndet har förlängts till utgången av 2007 och i enlighet med ansökan har regeringen den 28 juni 2007 medgivit att tillståndet överlåtits till det rysk-tyska konsortiet Nord Stream AG. Bottenundersökningar utförs som ett led i kartläggningen av förutsättningarna för att dra en naturgasledning genom Östersjön från Ryssland till Tyskland.

Den verksamhet som konsortiet bedriver på grundval av givna tillstånd följs av ansvariga svenska myndigheter, bland annat Kustbevakningen och Försvarsmakten. Oaktat de tidningsuppgifter till vilka frågeställaren refererar har jag inte kunnat konstatera något stöd för påståendet att enheter ur den ryska Östersjömarinen varit involverade i bottenundersökningarna. Dessa har utförts av statsägda forskningsfartyg under det ryska transportministeriet eller jordbruksministeriet. Forskningsfartygens närvaro omfattas av anmälningsskyldighet till Kustbevakningen.

Carl B Hamiltons artikel i Svenska Dagbladet den 18 augusti har föranlett Nord Stream att tillskriva mig i ärendet. I e-post daterat den 29 augusti anger företaget att det inte fanns några specialister från ryska marinen ombord på forskningsfartygen Professor Shtokman och Akademik Golitsyn vid de undersökningar som genomfördes utanför ryskt territorialhav.

I enlighet med regeringens tillståndsbeslut tillställs Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt Sjöfartsverket resultaten från företagens undersökningar. SGU har under tiden 2005–2007 erhållit omfattande data i tre omgångar. Informationen omfattas dock av kommersiell sekretess enligt 8 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100).

Enligt rysk doktrin betraktas infrastrukturen för gas- och oljeexporten som ett nationellt säkerhetsintresse. Jag hade möjlighet att diskutera denna fråga med den förre ryske försvarsministern Sergej Ivanov när han besökte mig i oktober förra året.

Händelser

Inlämnad: 2007-08-21 Anmäld: 2007-08-23 Besvarad: 2007-09-04 Svar anmält: 2007-09-06

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-08-21)