Resebidrag för ansökan om uppehållstillstånd

Svar på skriftlig fråga 2018/19:902 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/

03491/FST

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:902 av Markus Wiechel (SD)
Resebidrag för ansökan om uppehållstillstånd

Markus Wiechel har frågat mig och regeringen om den avser att vidta åtgärder för att minska risken för att svenska skattemedel används för att bekosta resor för personer som önskar ansöka om svenskt uppehållstillstånd.

Frågan är föranledd av Förvaltningsrättens i Malmö dom den 7 juli 2019 rörande ett mål där en 7-årig flicka ansökt om bistånd till kostnader för hennes föräldrar och lillebror i Indien att kunna ansöka om uppehålls-tillstånd i Sverige. Förvaltningsrätten har återförvisat målet till arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö för förnyad handläggning och nytt beslut. Ärendet är därmed inte avgjort.

Det är upp till myndigheter och domstolar att tolka innebörden av gällande lagstiftning. Som statsråd får jag inte uttala mig i ärenden som handläggs av självständiga myndigheter.

Stockholm den 29 augusti 2019

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-19)