Rekryteringen av ny GD för Naturvårdsverket

Svar på skriftlig fråga 2014/15:705 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3533

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:705 av Johan Hultberg (M) Rekryteringen av ny GD för Naturvårdsverket

Johan Hultberg har frågat klimat- och miljöministern samt vice statsministern varför ministern inte längre ansvarar för rekryteringen av chefen för den viktigaste och mest centrala myndigheten för utvecklandet och genomförandet av svensk miljöpolitik.

Frågan har överlämnats till mig.

Då jag nyligen besvarade en fråga i samma sak (Se 2014/15:641) gav jag följande svar. Som regel handläggs ärendet om tillsättande av myndighetschef i det departement som ansvarar för myndigheten i fråga. Regeringen kan dock besluta att ett visst ärende i stället ska beredas av ett annat departement. I det nu aktuella ärendet beslutade regeringen den 19 mars 2015 att ärendet ska handläggas av Finansdepartementet.

Jag vill framhålla att det även tidigare förekommit att ärenden om rekrytering av myndighetschefer överförs från ett departement till ett annat. Den förra regeringen fattade flera sådana beslut.

Stockholm den 10 augusti 2015

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-06-23)