Regler för hemmakontoret

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3265 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fi2021/02433 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3265 av Sten Bergheden (M)
Regler för hemmakontoret

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att se över regelverket och avdragsrätten för hemmakontoret.

När någon hyr eller köper en bostad görs många överväganden vid valet av en bostads storlek såsom bostadens kostnader och den boendes behov utifrån nuvarande och kommande familjesituation, men även behov av ytor för t.ex. hemmakontor. Ett rum som är inrett som kontor kan i de flesta fall också användas till privata aktiviteter, t.ex. hemmavarande barns studier eller som gästrum.

Nuvarande regler är utformade så att avdrag för arbetsrum i bostaden endast ges i undantagsfall. Det är för skattesystemets legitimitet viktigt att upprätthålla gränsdragningen mellan privata levnadskostnader och kostnader i näringsverksamhet eller kostnader för att förvärva och bibehålla inkomster av tjänst.

Under pandemin har dock en viktig del i att minska smittspridningen varit att hålla avstånd och att ha få nära kontakter. Folkhälsomyndigheten har därför rekommenderat att så många som möjligt arbetar hemifrån och att, vid resor till arbetet, använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Anpassningar av hemmiljön till ökat hemarbete samt ändrade färdsätt och färdmönster till och från arbetet kan medföra ökade arbetskostnader som normalt sett inte är avdragsgilla. Regeringen har därför lämnat en proposition till riksdagen med ett förslag på en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader under 2021 och 2022.

Stockholm den 24 juni 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-06-17)