Regeringens respektive regionernas ansvar för vaccineringen

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1948 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:1948 av Boriana Åberg (M)
Regeringens respektive regionernas ansvar för vaccineringen

Boriana Åberg har frågat mig om jag delar kritik som framförts mot regionernas vaccineringsarbete och i så fall, vilka fakta ligger till grund för ställningstagandet att det är regionerna, och inte staten, som inte gör tillräckligt i sitt delansvar i vaccineringsarbetet.

Enligt överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19 ska regionerna skyndsamt genomföra vaccination mot covid-19 enligt målsättningen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar, så att vaccinationen har förutsättningar att ske på ett jämlikt sätt över landet. Det är självklart viktigt att det följs, därför fördelas vaccinet mot covid-19 jämlikt över landet i förhållande till andelen personer som är 70 år och äldre i varje region. Detta eftersom äldre är den största av de grupper som ska vaccineras först.

Det är tillverkarna som producerar och levererar vaccin till Sverige. Regeringen och regeringens vaccinsamordnare driver självklart på för att tillverkarna ska leverera enligt plan. När leveranserna blir större, kommer vaccineringsarbetet att trappas upp ytterligare.

Av olika anledningar går vaccinationen olika snabbt i regionerna. Regionerna har sedan tidigare värdefull erfarenhet från framgångsrika vaccinationer, och jag har förtroende för att de uppfyller de åtaganden som staten och Sveriges Kommuner och Regioner kommit överens om.

Stockholm den 3 mars 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-23)