Regeringens mineralstrategi

Svar på skriftlig fråga 2013/14:778 besvarad av Annie Lööf (C), näringsminister

Annie Lööf (C), näringsminister
Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-09-01)