Regeringens inställning till GMO och Sveriges utrikeshandel

Svar på skriftlig fråga 2014/15:708 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/5071 SK

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:708 av Åsa Coenraads (M) Regeringens inställning till GMO och Sveriges utrikeshandel

Åsa Coenraads har frågat närings- och innovationsministern hur det faktum att Sverige har lagt ned sin röst i GMO-frågan i EU-parlamentet har påverkat vår handel med utlandet, och om ministern inte ser detta som ett handelshinder.

Frågan har överlämnats till mig i stället för arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

När de första besluten om godkännande för GMO-produkter kom upp för omröstning i kommissionens kommittén efter att regeringen tillträtt lade Sverige ned sin röst medan beredning av ärendet pågick. Vid omröstning i mars hade beredningen kommit så långt att vi röstade ja till de produkter som då var uppe för beslut. Den 23 juni var jag och förankrade regeringens övergripande GMO politik i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Det är min bedömning att de nedlagda rösterna inte påverkat vår handel med utlandet och inte utgjort något handelshinder. Besluten om de fyra produkter där Sverige lade ned sin röst har hanterats på sedvanligt sätt inom EU och är nu godkända.

Stockholm den 8 juli 2015

Sven-Erik Bucht

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-06-24)