Regeringens hantering av CBD inom EU

Svar på skriftlig fråga 2018/19:842 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)


N2019/02351/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:842 av Markus Wiechel (SD)
Regeringens hantering av CBD inom EU

Markus Wiechel har frågat mig om jag kommer att verka för att frågan rörande tillgången till CBD diskuteras inom EU eller på annat sätt minska oron bland dem som till följd av Högsta domstolens beslut inte längre kan köpa CBD-produkter.

Jag har den 27 februari och den 28 maj besvarat frågor från Markus Wiechel som rör CBD. Av dessa svar framgår att när det gäller produkter med cannabidiol (CBD-produkter) som tas via munnen eller inhaleras så omfattas dessa av läkemedelslagstiftningen som bl.a. ställer krav på godkännande innan de får säljas och marknadsföras i Sverige. Det betyder att produkter som innehåller CBD måste följa reglerna för läkemedel.

Högsta domstolens beslut i mål B 177–19 har inte ändrat sakförhållandena ovan eller Läkemedelsverkets bedömning.

Jag har därför fortsatt förtroende för de bedömningar som våra myndigheter gör på detta område och ser inte behov av att vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 18 juli 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-05)