Regeringens coronastrategi

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1893 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/06208/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1893 av Markus Wiechel (SD)
Regeringens coronastrategi

Markus Wiechel har frågat mig om vilka omständigheter som ligger till grund för mitt ställningstagande att coronastragein är lyckad.

Det är i dagsläget för tidigt att utvärdera Sveriges hantering av pandemin, men det kommer att göras av bl.a. den kommission som regeringen tillsatte den 30 juni 2020 med uppdrag att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

Utöver ovanstående stycke hänvisar jag till mina tidigare svar på de skriftliga frågorna 2019/20:1398 Bredare kompetens om strategin mot covid-19 och 2019/20:1790 Regeringens coronastrategi där det bl.a. framgår hur Sveriges krisberedskap fungerar med ansvarsprincipen samt regeringens strategi för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Stockholm den 12 augusti 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-30)