Redovisning av arbetskraftsinvandring

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1359 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Statsrådet Heléne Fritzon (S)


Ju2018/03083/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern och biträdande justitieministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1359 av Johan Forssell (M)
Redovisning av arbetskraftsinvandring

Johan Forssell har frågat mig om jag kan redogöra för vilken grund statsministern har för sin redovisning angående arbetskraftsinvandring.

De uttalanden som Johan Forssell hänvisar till gjordes av Stefan Löfven i egenskap av Socialdemokraternas partiordförande. Jag kan därför inte besvara frågan i min roll som statsråd.

Stockholm den 7 juni 2018

Heléne Fritzon

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-05-25)