Rättigheter för resande med kollektivtrafik

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3105 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2020/21:3105 av Lars Beckman (M)
Rättigheter för resande med kollektivtrafik

Lars Beckman har frågat mig vilka informationsinsatser eller övriga åtgärder jag avser att vidta för att öka kännedomen om rättigheterna för kollektivtrafikresenärer.

Som framgår av civilutskottets nyligen genomförda uppföljning är en god tillgång till information till resenärer om deras rättigheter en förutsättning för ett starkt konsumentskydd. Konsumentverket bedriver tillsyn över att kollektivtrafikföretagen uppfyller sin lagstadgade informationsskyldighet. Myndigheten lämnar även information till resenärer om deras rättigheter via myndighetens informationstjänst Hallå Konsument.

Rapporten analyseras av Regeringskansliet och regeringen följer frågan noggrant samt är beredd att överväga ytterligare åtgärder om det skulle visa sig behövas.

Stockholm den 16 juni 2021

Lena Micko

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-06-03)