Rättegång för Figen Yüksekdag

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1587 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1587 av Ulla Andersson (V) Rättegång för Figen Yüksekdağ

Ulla Andersson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige som enskilt land såväl som medlem i EU och FN ska verka för att Turkiet slutar fängsla och tysta kritiker och oppositionella och att Figen Yüksekdağ friges och kan verka som folkvald parlamentariker.

Regeringen ser med djup oro på utvecklingen i Turkiet. Folkvalda parlamentariker måste tillåtas verka i enlighet med sitt demokratiska mandat. Fri opposition och media är förutsättningar för ett pluralistiskt demokratiskt samhälle. Detta har vi framfört till turkiska företrädare i Stockholm och i Ankara och vi fortsätter att inom ramen för Sveriges bilaterala reformstöd stötta insatser för att öka kapaciteten hos det civila samhället, media och andra förändringsaktörer.

Regeringen är också pådrivande när det gäller att lyfta fram Turkiets kränkningar av de mänskliga rättigheterna i de internationella fora som vi anser mest lämpliga för dessa diskussioner och där resultat kan uppnås. Därför är regeringen aktiv inom främst EU och Europarådet för att långsiktigt söka påverka utvecklingen i Turkiet.

Vi uppmärksammar situationen för oppositionspolitiker, journalister, akademiker och civilsamhällesaktörer och driver att EU:s medlemsstater fortsätter att agera samlat för att respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Turkiet återupprättas. Ytterligare en viktig upp-gift för det svenska reformstödet är att jämställdhetsfrågor får ökad politisk prioritet samt att kvinnliga människorättsförsvarares dubbla utsatthet lyfts. För svenska utlandsmyndigheter i Turkiet är bevakandet av rättegångar, till exempel mot fängslade oppositionella och folkvalda parlamentariker, en viktig del av det diplomatiska uppdraget. Detta inkluderar rättegångar mot företrädare för HDP, såsom Figen Yüksekdağ. Sverige verkar även för att andra länder ska uppmärksamma och bevaka rättegångar.

Stockholm den 26 juni 2017

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-13)