PSA-test

Svar på skriftlig fråga 2020/21:429 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:429 av Monika Lövgren (SD)
PSA-test

Monika Lövgren har frågat mig om jag avser att uppmärksamma frågan om behovet av återkommande PSA-tester och erbjuda alla män PSA-test på liknande sätt som alla kvinnor i dag kallas till gynekologisk cellprovskontroll, även kallad cellprovtagning.

Som frågeställaren skriver ska oron för att drabbas av prostatacancer tas på allvar. Cancervården är en högt prioriterad fråga för regeringen. Minst en tredjedel av all cancer går att förebygga och prevention och tidig upptäckt är nödvändiga områden att arbeta med för att påverka utvecklingen av insjuknande.

Under de senaste åren har det kommit flera tester som kan komplettera PSA-provet i syfte att minska andelen män som behöver genomgå vävnadsprov efter PSA-testning, och därigenom minska just överdiagnostiken. Socialstyrelsens bedömning är dock att det vetenskapliga underlaget för detta behöver stärkas för att myndigheten ska kunna ge en rekommendation om screening för prostatacancer med PSA-prov kompletterat med annat test före vävnadsprovtagning.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en stärkning av cancervården genom en ökning med 100 miljoner kronor per år 2021 - 2023.


Regeringens satsning uppgår därmed till 600 miljoner kronor per år, syftet med satsningen är att tillgänglighet, kvalitet och jämlikhet i cancervården ska öka. Tidig upptäckt av cancer är ett område som särskilt prioriteras inom ramarna för satsningen.

Stockholm den 18 november 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-11)